Studio Web: Kỷ nguyên mới về tự động hóa

Jul 29, 2023, 8:00 – 9:30 AM

8
RSVPs

Bạn đã bao giờ tự động trên đa môi trường như Mac, Linux và Windows? Với ưu thế chỉ cần trình duyệt và không yêu cầu cài đặt, Studio Web là giải pháp đơn giản và hiệu quả để tự động quy trình trên nhiều hệ thống khác nhau. Không chỉ cực kỳ dễ làm quen, Studio Web còn tận dụng được sức mạnh của hệ sinh thái UiPath gồm Document Understanding, Process Mining, Integration Service và cả các công cụ AI.

AI CenterAutopilotOrchestratorStudentStudio Web

About this event

Bạn đã bao giờ tự động trên đa môi trường như Mac, Linux và Windows? Với ưu thế chỉ cần trình duyệt và không yêu cầu cài đặt, Studio Web là giải pháp đơn giản và hiệu quả để tự động quy trình trên nhiều hệ thống khác nhau.

Không chỉ cực kỳ dễ làm quen, Studio Web còn tận dụng được sức mạnh của hệ sinh thái UiPath gồm Document Understanding, Process Mining, Communications Mining và cả các công cụ AI/ML để hỗ trợ các công việc phức tạp hơn. Ngoài ra việc đóng gói các bộ tích hợp của Integration Service, giúp việc tự động với các hệ thống trở nên nhanh chóng, như SAP, Salesforce và Workday. Khiến các tác vụ này như được xử lý một cách thần kỳ ở background mà không hề ảnh hưởng đến người dùng.

Nội dung chương trình:

 1. Tổng quan UiPath Studio Web
 2. Ui Automation Activities in Studio Web
 3. Document Understanding in Studio Web
 4. Studio Web kết hợp Chat GPT để xử lý email
 5. QUIZ

Bấm RSVP cùng tham gia nhé!

Thoải mái chia sẻ câu chuyện của bạn trong sự kiện tiếp theo tại đây nha.

Speaker

 • Hoc Nguyen Quang

  DigiSea

Host

 • Hai Pham Viet

Organizer

 • Hai Pham Viet

  RPA Consultant