Vietnam

Hanoi & Ho Chi Minh

Leave Chapter

About

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng UiPath Việt Nam!

Dù bạn ở đâu, đang làm gì, đã từng sử dụng hoặc đang nghiên cứu các công nghệ của UiPath, hãy cùng tham gia cộng đồng để:

Mỗi sự kiện (online hoặc offline), chúng tôi sẽ mời một vài diễn giả với những góc nhìn khác nhau (v.d. RPA developer, BA, SME .v.v..) đến chia sẻ kinh nghiệm và các bài học cụ thể xoay quanh những chủ để về tự động hóa nói chung. Các bài chia sẻ có thể về một use case thực tế hoặc một ý tưởng, demos hay giới thiệu về các giải pháp, công nghệ của UiPath, nhận định của họ về những công nghệ mới được áp dụng cũng như định hướng phát triển trong ngành này.
Chúng tôi mong muốn duy trì sự kiện hàng tháng và rất chào đón nếu bạn có thể tham gia đóng góp các chủ đề, trở thành diễn giả cho những chương trình sắp tới. Chúng tôi rất mong đợi sự đóng góp của bạn trong việc phát triển cộng đồng UiPath Việt Nam ngày càng lớn mạnh!

Để trở thành diễn giả của UiPath Community Vietnam xin mời bạn điền form đăng ký này để chúng tôi hỗ trợ sắp xếp: Trở thành diễn giả của UiPath Community Vietnam

=================================================================================================

Welcome to our UiPath Hanoi & Ho Chi Minh Chapter!

We are an online and offline environment where RPA developers, professionals, and enthusiasts:

For each event, we invite developers, business analysts, industry leaders, and organizations who are already working in the RPA industry to share their experiences and learnings on various topics surrounding automation. This can range anywhere from the business cases, demos, the UiPath product suite, the strategy, the skills needed to be successful, governance, and the future scope of RPA technologies - all the basics necessary to get started and be successful with RPA.

We aim to meet ideally monthly. If you are interested in presenting a subject, contact us so we can schedule you at one of our upcoming meet ups. We look forward to growing the hyperautomation community with you!

To become a speaker of UiPath Community Vietnam, please fill out this registration form so that we can help you to arrange the slot: Become The UiPath Community Vietnam Speaker

Upcoming event

Past events

Organizer