Hanoi & Ho Chi Minh

Join

299 members

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng UiPath Việt Nam!

Tại đây, chúng tôi kết nối những cá nhân đam mê công nghệ, sáng tạo và hợp tác. Cho dù bạn là một chuyên gia có kinh nghiệm, một người mới bắt đầu, hay đơn giản chỉ muốn khám phá về tự động hóa, bạn đã tìm thấy sân chơi của mình trong cộng đồng này.

Cộng đồng của chúng tôi cung cấp cơ hội cho:

  • Kết nối với những người có cùng đam mê
  • Chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết trong các lĩnh vực như siêu tự động hóa hyper-automation và trí tuệ nhân tạo (AI)
  • Hợp tác trong các dự án và thử nghiệm để mở rộng ranh giới

Mỗi sự kiện (online và offline) mà chúng tôi tổ chức đều tạo ra những tương tác ý nghĩa và sự trao đổi kiến thức giá trị. Từ các buổi hội thảo đến các cuộc thi sáng tạo, luôn có điều gì đó thú vị đang chờ đợi.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình khám phá, sáng tạo và xây dựng cộng đồng. Cùng nhau, chúng ta hãy khai phá những khả năng vô tận của thế giới chuyển đổi số.

Thoải mái chia sẻ câu chuyện của bạn trong sự kiện tiếp theo tại đây nha!

=================================================================================================

Welcome to our UiPath Hanoi & Ho Chi Minh Chapter!

Here, we unite individuals passionate about technology, innovation, and collaboration. Whether you're a seasoned professional, an aspiring enthusiast, or simply curious about automation, you've found your place among us.

Our community provides opportunities for:

  • Connecting with like-minded individuals
  • Sharing experiences and insights in fields like hyper-automation and artificial intelligence (AI)
  • Collaborating on projects and experiments that push boundaries

Each event (online and in-person) we host fosters meaningful interactions and valuable knowledge exchange. From workshops to hackathons, there's always something exciting happening.

Join us on this journey of discovery, innovation, and community building. Let's explore the endless possibilities of the digital world together.

Please feel free to share your story at the next event here!

Past events

2024年7月12日

Virtual Meetup

DigiVerse Day 5: Big Opportunities to Cut Paperwork Burdens with ABBYY

2024年6月14日

Virtual Meetup

DigiVerse Day 4: Maximize SAP ROI with Test Automation

2024年5月10日

Virtual Meetup

DigiVerse Day 3: From Quick Wins to End-to-end Automation with Outsystems

2024年4月12日

Virtual Meetup

DigiVerse Day 2: Cost-Effective Transformation with Task Mining

Load More

Organizers

Hai Pham Viet

RPA Consultant