Hanoi & Ho Chi Minh

Join

227
members

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng UiPath Việt Nam!

Dù bạn ở đâu, đang làm gì, đã từng sử dụng hoặc đang nghiên cứu các công nghệ của UiPath, hãy cùng tham gia cộng đồng để:

  • Gặp gỡ và cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhận định về tự động hóa nói chung và RPA - tự động hóa quy trình bằng robot phần mềm nói riêng
  • Cùng nhau tìm hiểu những công nghệ, kiến thức mới xoay quanh các sản phẩm của UiPath và ứng dụng vào giải quyết các bài toán cụ thể
  • Xây dựng các dự án hay những thành phần tự động hóa cụ thể từ những ý tưởng ban đầu.

Mỗi sự kiện (online hoặc offline), chúng tôi sẽ mời một vài diễn giả với những góc nhìn khác nhau (v.d. RPA developer, BA, SME .v.v..) đến chia sẻ kinh nghiệm và các bài học cụ thể xoay quanh những chủ để về tự động hóa nói chung. Các bài chia sẻ có thể về một use case thực tế hoặc một ý tưởng, demos hay giới thiệu về các giải pháp, công nghệ của UiPath, nhận định của họ về những công nghệ mới được áp dụng cũng như định hướng phát triển trong ngành này.
Chúng tôi mong muốn duy trì sự kiện hàng tháng và rất chào đón nếu bạn có thể tham gia đóng góp các chủ đề, trở thành diễn giả cho những chương trình sắp tới. Chúng tôi rất mong đợi sự đóng góp của bạn trong việc phát triển cộng đồng UiPath Việt Nam ngày càng lớn mạnh!

Thoải mái chia sẻ câu chuyện của bạn trong sự kiện tiếp theo tại đây nha!

=================================================================================================

Welcome to our UiPath Hanoi & Ho Chi Minh Chapter!

We are an online and offline environment where RPA developers, professionals, and enthusiasts:

  • Meet each other and share experiences in the RPA industry
  • Earn together about the challenges they encounter
  • Build projects and components together and expand upon automation ideas

For each event, we invite developers, business analysts, industry leaders, and organizations who are already working in the RPA industry to share their experiences and learnings on various topics surrounding automation. This can range anywhere from the business cases, demos, the UiPath product suite, the strategy, the skills needed to be successful, governance, and the future scope of RPA technologies - all the basics necessary to get started and be successful with RPA.

We aim to meet ideally monthly. If you are interested in presenting a subject, contact us so we can schedule you at one of our upcoming meet ups. We look forward to growing the hyper-automation community with you!

Please feel free to share your story at the next event here!

Organizers

Hai Pham Viet

RPA Consultant