MVP & Expert - Coffee với các chuyên gia trên thế giới

Sat, Sep 4, 2:00 PM (UTC)

Cùng ngồi lại với 2 chuyên gia RPA đến từ các lĩnh vực khác nhau để chia sẻ những góc nhìn và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho những bạn mới bắt đầu làm quen với RPA, cũng như muốn trở thành chuyên gia về lĩnh vực này.

19
RSVPs

Virtual event
Business Analyst
COE Leaders
Citizen Developer
Developer
Inspiration
Learner
RPA Developer
Software Engineer
Solution Architect
Student

About this event

Cùng ngồi lại với 2 chuyên gia về RPA, Hạnh Nguyễn - UiPath MVP đến từ công ty Machina Automation tại Hoa Kỳ và anh Đức Trần - chuyên gia về RPA đến từ công ty Sisua Digital tại Phần Lan để chia sẻ những góc nhìn thú vị và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho những bạn mới bắt đầu làm quen với RPA, cũng như định hướng trở thành chuyên gia về lĩnh vực này.

Chủ đề chính:

• Tôi đã đến với RPA như thế nào

• Làm quen với các cộng đồng và các công cụ hỗ trợ

• UiPath MVP

When

When

Saturday, 4 September
9:00 PM - 10:00 PM (GMT+7)

Agenda

2:00 PMTôi đã đến với RPA như thế nào
2:20 PMLàm quen với các cộng đồng và công cụ hỗ trợ
2:40 PMUiPath MVP

Speakers

 • Hạnh Nguyễn

  Ashling Partners

  UiPath MVP, Manager

 • Đức Trần Minh

  Sisua Digital

  UiPath Expert | Business Development Manager

Organizer

 • Hai Pham Viet

  RPA Consultant