Dành cho RPA developers: State of RPA Developer 2021 & UiPath DevCon highlights

Jul 24, 2021, 3:00 – 5:00 AM

2
RSVPs

Tham gia sự kiện tháng 7 của UiPath Vietnam community dành riêng cho RPA developers để: - Thảo luận về các báo cáo, sự kiện của UiPath dành cho RPA Developers. - "Quick Review" một vài chủ đề thú vị được giới thiệu trong UiPath DevCon (UiPath Automation Cloud; UiPath Document Understanding). - Tìm hiểu một số chương trình, giải thưởng cho RPA developers của UiPath

Event time displays in your timezone.

About this event

Thảo luận mở về:

"Quick Review" các chủ đề trong UiPath DevCon 2021:

 • UiPath Automation Cloud - Community edition
 • UiPath Document Understanding Projects

Giới thiệu các cuộc thi dành cho RPA developers của UiPath:

 • UiPath HyperHack
 • UiPath Cloud Masters

Tham khảo các cuộc thi tại: https://community.uipath.com/hackathons/

Bấm RSVP cùng tham gia nhé!

Thoải mái chia sẻ câu chuyện của bạn trong sự kiện tiếp theo tại đây nha.

Speakers

 • Hai Pham Viet

 • Sơn Trần

  UiPath

  Senior RPA Consultant

Moderator

 • Hoang Duong

  UiPath

Organizer

 • Hai Pham Viet

  RPA Consultant