Dành cho RPA developers: State of RPA Developer 2021 & UiPath DevCon highlights

Sat, Jul 24, 3:00 AM (UTC)

Tham gia sự kiện tháng 7 của UiPath Vietnam community dành riêng cho RPA developers để: - Thảo luận về các báo cáo, sự kiện của UiPath dành cho RPA Developers. - "Quick Review" một vài chủ đề thú vị được giới thiệu trong UiPath DevCon (UiPath Automation Cloud; UiPath Document Understanding). - Tìm hiểu một số chương trình, giải thưởng cho RPA developers của UiPath

2
RSVPs

Virtual event

About this event

Thảo luận mở về:


"Quick Review" các chủ đề trong UiPath DevCon 2021:

 • UiPath Automation Cloud - Community edition
 • UiPath Document Understanding Projects


Giới thiệu các cuộc thi dành cho RPA developers của UiPath:

 • UiPath HyperHack
 • UiPath Cloud Masters

Tham khảo các cuộc thi tại: https://community.uipath.com/hackathons/When

When

Saturday, 24 July
10:00 AM - 12:00 PM (GMT+7)

Agenda

3:00 AMGiới thiệu và làm quen
3:10 AMThảo luận mở
3:40 AM"Quick Review" chủ đề trong UiPath DevCon
4:30 AMGiới thiệu các cuộc thi dành cho RPA developers của UiPath

Speakers

 • Hai Pham Viet

  ABeam Consulting

 • Sơn Trần

  UiPath

  Senior RPA Consultant

Organizer

 • Hai Pham Viet

  RPA Consultant