Dành cho RPA developers: State of RPA Developer 2021 & UiPath DevCon highlights

Hanoi & Ho Chi Minh
Sat, Jul 24, 2021, 10:00 AM (GMT+7)

Tham gia sự kiện tháng 7 của UiPath Vietnam community dành riêng cho RPA developers để: - Thảo luận về các báo cáo, sự kiện của UiPath dành cho RPA Developers. - "Quick Review" một vài chủ đề thú vị được giới thiệu trong UiPath DevCon (UiPath Automation Cloud; UiPath Document Understanding). - Tìm hiểu một số chương trình, giải thưởng cho RPA developers của UiPath

Check out what happened

About this event

Thảo luận mở về:


"Quick Review" các chủ đề trong UiPath DevCon 2021:

  • UiPath Automation Cloud - Community edition
  • UiPath Document Understanding Projects


Giới thiệu các cuộc thi dành cho RPA developers của UiPath:

  • UiPath HyperHack
  • UiPath Cloud Masters

Tham khảo các cuộc thi tại: https://community.uipath.com/hackathons/Speakers

Moderator

  • Hoang Duong

    Hoang Duong

    UiPath

When

Saturday, Jul 24
10:00 AM - 12:00 PM (+07)

Organizers