Case study: Xử lý kế hoạch đặt hàng

Oct 28, 2023, 8:00 – 9:00 AM

10
RSVPs

Quy trình kế hoạch cung ứng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất và sự liên tục của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó có thể đối mặt với nhiều thách thức, như biến đổi nhanh chóng của thị trường, tăng cường hiệu suất và đảm bảo sự tuân thủ các quy định. Robot tự động hóa đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc giải quyết những thách thức này.

Automation Business AnalystAutomation DeveloperAutomation OperationsAutopilotBeginnerStudentStudio

About this event

Quy trình kế hoạch cung ứng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất và sự liên tục của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó có thể đối mặt với nhiều thách thức, như biến đổi nhanh chóng của thị trường, tăng cường hiệu suất và đảm bảo sự tuân thủ các quy định. Robot tự động hóa đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc giải quyết những thách thức này.

Nội dung chương trình:

 1. Khám phá quy trình Kế hoạch Cung ứng
 2. Case study: Xử lý dữ liệu kế hoạch đặt hàng
 3. Chia sẻ lợi ích và tiềm năng của giải pháp RPA trong chuỗi cung ứng
 4. QUIZ

Bấm RSVP cùng tham gia nhé!

Thoải mái chia sẻ câu chuyện của bạn trong sự kiện tiếp theo tại đây nha.

Speaker

 • Tri Dao Minh

  TTI Techtronic Industries

Host

 • Hai Pham Viet

Organizer

 • Hai Pham Viet

  RPA Consultant