Case study: Nghiệp vụ báo cáo sales

Saturday, April 16, 2022, 4:00 – 5:00 AM UTC

25
attendees

Với một doanh nghiệp có quy mô lớn thì chắc hẳn việc áp dụng RPA sẽ có nhiều yêu cầu và khó khăn đặc biệt. Cùng ngồi lại trò chuyện với anh Nguyên để phân tích, tìm giải pháp và ước lượng lợi ích trong một use case cụ thể là Nghiệp vụ báo cáo sales cho một tập đoàn lớn tại Indonesia.

About this event

Với một doanh nghiệp có quy mô lớn thì chắc hẳn việc áp dụng RPA sẽ có nhiều yêu cầu và khó khăn đặc biệt. Cùng ngồi lại trò chuyện với anh Nguyên để phân tích, tìm giải pháp và ước lượng lợi ích trong một use case cụ thể là Nghiệp vụ báo cáo sales cho một tập đoàn lớn tại Indonesia. Sự kiện lần này là cơ hội rất tốt để học hỏi kinh nghiệm từ một chuyên gia trong việc triển khai các dự án RPA cho các doanh nghiệp lớn nước ngoài.

Bấm RSVP cùng tham gia nhé!

Thoải mái chia sẻ câu chuyện của bạn trong sự kiện tiếp theo tại đây nha.