Carlene Lim

  • Tarumanagara University
  • Jakarta