Harini Gurram

  • Vasireddy Venkatadri Institute of Technology, Student Developer Champion
  • Computer Software
RPA · AI · Chatbots · Design thinking